Paul Cliteur

Paul Cliteur

Het Westen is zelf zijn eigen grootste vijand geworden.
Thierry Baudet

Thierry Baudet

Uiteindelijk regeren ideeën de wereld.

DE LANGE MARS DOOR DE INSTITUTIES BEGINT HIER!

Waar ligt de échte macht in de samenleving? Deels in de politiek natuurlijk, maar zeker ook in de instituties die het maatschappelijk opinieklimaat vormen: de scholen, de journalistiek, de ambtenarij en de culturele sector. Sinds de jaren '60 hebben postmoderne ideologen een 'lange mars door de instituties' gemaakt en zich al deze instituties toegeëigend. Forum voor Democratie wil niet alleen een politieke partij zijn, maar ook een maatschappelijke beweging. Wij gaan onze eigen 'mars door de instituties' maken en geleidelijk al die instituties terugveroveren!

Het Renaissance Instituut vormt het platform van deze brede onderneming. Het is het onderzoeks- en opleidingsinstituut van Forum voor Democratie. We organiseren (kader)trainingen en seminars; zomer- en winterscholen; debatten en lezingen. We financieren en publiceren wetenschappelijk onderzoek en reiken beurzen uit aan getalenteerde studenten. Ook organiseren we jaarlijkse een grote lezing door een (inter)nationale beroemdheid: de Renaissance lezing.

Op deze site vindt u meer over wat wij allemaal doen en hoe u daarbij betrokken kunt zijn.