René Girard - Black Lives Matter en De Zondebok!

De Boekenplank - over René Girard en hoe de huidige rellen en het omver werpen van standbeelden laten zien dat de westerse man en de wereld die hij vertegenwoordigt als zondebok dient voor een "naar geweld verlangende massa". Kijk de aflevering voor meer!

René Girard is een van de belangrijkste intellectuelen van de 20ste eeuw. Via de bestudering van mythes (zoals Oedipus) en grote schrijvers (zoals Cervantes en Dostojevski) kwam hij tot een fenomeen dat in alle samenlevingen in alle tijden speelt: mimetische begeerte en de zondebok.

In het kort: mensen begeren niet een object op zichzelf, maar ze begeren via de ander. Maar omdat hetgeen dat ze begeren niet te verdelen valt, ontstaat er vijandschap. Dat komt, meestal door een sociale crisis zoals de pest, tot een uitbarsting: er ontstaat een "naar geweld verlangende massa" die iets of iemand de schuld wil geven van de crisis. Diegene wordt dan geofferd (gedood), waarmee de massa zijn bloedlust kan botvieren en er daarna de sociale orde kan terugkeren of, in het beste geval, een betere sociale orde kan ontstaan.

De sociale crisis: corona. De massa: de demonstranten. De zondebok: de blanke man. Bij het lezen van Girard, wordt duidelijk dat de rellen die nu gaande zijn, zo oud zijn als de mens zelf. Het is geen morele revolutie, het is gewoon een woedende massa die een zondebok zoekt. Meer niet.

Kijk de gehele uitzending voor een nadere uitleg van bovenstaande; de rellen zullen niet meer hetzelfde zijn!