Bruckner - Waarom heeft het Westen zo'n obsessie met Schuld?

In weer een nieuwe aflevering van De Boekenplank, hebben we het over Pascal Bruckner.

Onze huidige samenleving is getekend door schuld en berouw. We zien dit terug in de schuld die wij lijken te voelen over onze geschiedenis, over onze welvarende positie in de wereld, maar ook wanneer de daden van terroristen gebagatelliseerd worden door te verwijzen naar hun armoede of hun sociale exclusie. In deze aflevering van De Boekenplank bespreken we het werk Tirannie van het Berouw, van Pascal Brucker: een goed werk om te beginnen met systematisch nadenken over dit probleem.

https://youtu.be/2GlZ0HmGFGg