De Nieuwe Schoolstrijd: meldpunt indoctrinatie op scholen & universiteiten

In het Nederlandse onderwijs worden leerlingen/studenten aan de lopende band geïndoctrineerd met de favoriete politieke opvattingen van hun leraren. Om de omvang van het probleem in kaart te brengen heeft Forum voor Democratie een meldpunt geopend waar iedereen voorbeelden van indoctrinatie naartoe kan sturen.

 

Om de omvang van het probleem in kaart te brengen heeft Forum voor Democratie een meldpunt geopend waar iedereen voorbeelden van indoctrinatie naartoe kan sturen. Er zijn scholieren en studenten die zelf al meldingen verzamelen en Forum voor Democratie wil deze initiatieven steunen en vooral bestendigen.

Op basis van deze gegevens zal het Renaissance Instituut een onderzoek entameren naar de omvang, achtergronden en oorzaken van deze beïnvloeding van nieuwe generaties, en voorstellen doen om het onderwijs structureel te verbeteren.

Update 30 maart.

Inmiddels hebben we met voldoening geconstateerd dat ons plan afkeurende en goedkeurende reacties oproept. Wel is opgevallen dat commentatoren iets lezen in de tekst dat er niet in staat. Nergens wordt bijvoorbeeld opgeroepen tot het filmen van leraren in de klas. Nergens ook tot het doorgeven van namen van partijdige leraren. 

FvD respecteert vanzelfsprekend de privacy van leraren en schoolbestuurders. Wel hebben wij gemeend dat een studie naar de achtergronden van ideologische beïnvloeding in de klas niet kan plaatsvinden zonder inbreng van de leerlingen zelf die dit probleem ervaren. Vandaar onze oproep.

De ervaringen met slecht lezen hebben ons inmiddels ook op een ander idee gebracht: Een onderzoek naar de schade van slecht en vooringenomen lezen door de Nederlandse intelligentsia. Wij gaan nog onderzoeken of ook dit zich leent voor vervolgonderzoek door het Renaissance Instituut.

Naschrift: Zoals iedereen kan opmaken uit de tekst die hierboven staat afgedrukt leggen wij geen bestand aan met namen of persoonsgegevens van individuele personen.

 

[youtube:3JxsgQ9PiAk]